ליעוץ והזמנות

הודעות רשמיות מטעם קאמרה ישראל

תגובת רשת קאמרה נציגת ניקון בישראל בנוגע להצגת תמונת זוועה כזוכת פרס באתר איגוד של צלמי עיתונות בארה"ב אשר מקבל חסות מגופים שחברת ניקון ארה"ב בתוכם .