ליעוץ והזמנות

תקנון האתר

תקנון אתר www.camera-eilat.co.il להלן "החנות" מצד אחד לבין גולש ו-או רוכש להלן ה"גולש" מצד שני .תקנון ה מהווה את יחסי המסחר ותנאי התקשרות בין הגולש לבין האתר. תנאים כללים:

הבהרה  : אתר זה איננו אתר מכירות מקוון  ומשמש כקטלוג  מוצרים בלבד. לא ניתן לבצע רכישות באתר  ולא לקבל משלוחים  לבית לקוח . כל הרכישות  נעשות  בחנות  האתר  ונעשות באופן פרונטלי  ופיסי בלבד.
1.       באתר זה מוצעים מעת לעת מבחר מצלמות ומוצרים שונים לרבות ציוד אלקטרוניקה ו-או מוצרים כאלו או אחרים.
2.       האתר יציע לרכישה בחנות , מוצרים  שונים  ובמחירים אשר יופיעו מעת לעת .
3.       האתר רשאי לשנות את המחירים באתר ובחנות ללא התראה מוקדמת.
4.       האתר רשאי לשנות את המחירים ללא מתן הודעה מראש ובכלל , והגולש מוותר מראש על כל טענה המתייחסת למחירים, הוזלת מחיר ואו עליית מחיר.  האמור אינו מתייחס  למצב שלקוח רכש  אלא  ללקוח שטרם רכש בפועל .
5.       הגולש מוותר בזאת על כל טענה בדבר ביטול עסקה והוא מקבל על עצמו את תנאי האתר בעניין "ביטול עסקה", כפי שמפורטים בתקנון זה. .
6.       ביטול עסקה בעבור סחורה שהוזמנה בטלפון לא יחייב את הלקוח בדמי ביטול במידה והחליט הגולש לבטל הזמנתו טרם סופקה לו הסחורה. מאידך , הזמנה מיוחדת ללקוח אשר שילם מקדמה כחק מהתניית העיסקה , יוכל לבטל את העיסקה אשר יחולו עליה תנאי ביטול עיסקה כחוק אשר יחייבו את הגולש בתשלום סך 5% מסכום העיסקה כולה ,אך לא יותר מ 100 ש"ח ובנוסף את עלות דמי הסליקה של כרטיס אשראי כ-2% נוספים מהעיסקה . סך דמי הביטול יקוזזו מסכום המקדמה .
7.       החנות איננה מאשרת  החזרת סחורה  לאחר רכישה  ומציגה את  מדיניות ההחזרה של טובין  בקדמת החנות  ובמקום גלוי לעין  ליד קופת המכירה. 
8.       החזרת סחורה  במידה  ותחליט החנות  לבצעה  ולשיקול דעתה  הבלעדי  תתקיים  בהיווצר  התנאים הבאים :
א. המוצר יוחזר כאשר הוא  חדש לחלוטין ולא עבר שימוש  כלל(אריזה שלא נפתחה מעולם עם מדבקת אטימה).
      ב.  התשלום  שיוחזר  לרוכש  יהיה  לרוכש בלבד  ולא למי מטעמו  או לצד אחר .
9.       ביטול עסקה. במקרה והמוצר נפתח ו-או נעשה בו שימוש (אפילו חד פעמי) לא יתאפשר ובמקרה כזה , יהיה הדבר נתון לשיקול הנהלת החנות.
10.      המכירה בחנות  והמחירים באתר ובחנות ,כפופים  לחוקי מכס ומע"מ באזור סחר חופשי אילת .מובהר בזאת  כי רכישת מוצרים  ללא מע"מ  בחנות  נועדה  לשימוש וצריכה  של הטובין בעיר אילת .
11.    מדיניות המחירים  בחנות . החנות מתחייבת למחירי ותנאי האתר בלבד .
12.     אתר זה מהווה תצוגה בלבד של חנות פיסית ואיננו חנות מקוונת  והמכירות נעשות בחנות בלבד ובאופן פיסי בלבד.
13.    האתר  מהווה קטלוג  מכירה ואיננו אתר מקוון עם כל המשתמע מכך.  חוקי מכר מרחוק  אינם חלים על החנות  כלל  וכי הרכישות  בחנות הינן  רכישות  פיסיות בלבד.
14.    תנאי המכירה  לכל מוצר ומוצר  מופיעים על גבי דף המוצר לרבות  תנאי אשראי , תשלומים , מזומן או  זמן אחריות .
15.    החנות מעניקה תעודת אחריות  של היבואנים בלבד  ואיננה  מעבדת שירות או נותנת שירותי תיקון .
16.    מוסכם מראש  כי הסמכות המקומית לכל טענה או תביעה בקשר עם רכישות בחנות או שירות במסגרת אחריות למוצרים  שנרכשו בקאמרה אילת תהיה  לבית המשפט בעיר אילת בלבד .