ליעוץ והזמנות

תקנון האתר

תקנון אתר CAMERA להלן "האתר" מצד אחד לבין גולש ו-או רוכש להלן ה"גולש" מצד שני תקנון זה מהווה זיכרון דברים לכל דבר לעניין ובא להציג את יחסי המסחר ותנאי התקשרות בין הגולש לבין האתר.

הגדרות כלליות:

א) "האתר" : החברה , בעלי האתר , ספקי הסחורה באתר כולם ביחד נכתבים לשם הבהירות בתקנון זה .

ב) "הגולש" : הלקוח , המזמין , הרוכש בפועל או מי מטעמו , מקבל השירות כולם יחד נכתבים "גולש " או "רוכש" או "לקוח" ולשם הנוחיות בלבד.

ג) "תקנון" – באתר זה התקנון מהווה הסכם בין הצדדים שתנאיו מובאים להלן.

מבוא:

1) האתר הוא אתר וירטואלי באינטרנט ומהווה חנות וירטואלית בו מוצגים מוצרים ואו שירותים מסוגים שונים. באתר יוצגו גם כתבות , תוכן ,השוואות , מידע , פירסום כללי ושירותים שונים . לצורך תקנון זה "האתר" הוא כפי הגדרתו בסעיף זה כולו.

2) בתקנון זה מובאים תנאים מגוונים לגבי הזמנות , רכישות ,ביטולים , התניות ואו שילוח מוצרים ומועדים שיפורטו להלן.

3) יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר .

4) התיאור והנוסח בתקנון יהיו בלשון רבים או יחיד ולצורך בהירות ונוחות בלבד.

5) באתר זה יופיעו ספקי מוצרים שונים , חלקם בבעלות האתר וחלקם ספקי סחורות אחרים .

זכאות להשתמש באתר תהא ל:

6) לכל תושב מדינת ישראל ואשר מלאו לו 18 ואילך אשר יש לו חשבון בנק פעיל בישראל.

7) לכל מי שיש ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה לאתר לרבות כתובת , תעודת זהות ,טלפון .

8) לכל מי שמוגדר כלקוח פרטי ולא עסקי המעוניין לרכוש מוצר מהאתר לצרכי שימוש ולא על מנת למכור את אותו מוצר הלאה במכירה חוזרת .

סוגי מכירות באתר :

9) האתר יציע מוצרים בסוגי מכירה שונים . במכירות רגילות , מכירות פומבייות מוגבלות במחיר מינימום, מכירות קבוצתיות (עם תחום והתניה של כמות) וכדומה כמפורט ומתואר להלן:
10) "מכירות פומבית אישית" (נמצא באתר בגירסת ניסיון בלבד) - הינן מכירות בהן ייוחד זמן פתיחה וזמן סגירה . מן הצד האחר , מדובר במכירות דינאמיות שעובדות באופן קבוע  בתוך פרק הזמן  המוגדר. במכירות אלו יהיה מחיר פתיחה  של 1 שקל ומכאן הגולש למעשה מציע הצעות  מחיר  לפי  ראות עיניו ורצונו  הבלעדי . מערכת האתר קולטת את הצעות הגולש   , ובמידה והצעת הגולש  תואמת  את מחיר המינימום הקבוע באתר  אזי שמרגע זה מקבל הגולש הודעת זכייה לתיבת הדוא"ל שלו וישירות מהאתר . למען הסר ספק  , ברגע בו האתר  מקבל הצעה  תואמת , מיידית הופכת  ההצעה  להזמנה  שתהפוך להזמנה  רגילה באתר  עם כל המשתמע מכך .
 
10.1. בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו כפי שנמסרו על ידי המוכר  או האתר. פרטי המוצר  יהיו באחריות  הספק  המציע . במידה ותחול טעות  בפרטי המוצר  אזי  שרשאי  הגולש לבטל את הצעתו  ומכירה זו תהפוך למכירה מבוטלת  ושאיננה מחייבת את הצדדים .
10.2. כל משתתף רשאי להגיש מספר  מוגבל של הצעות . כמות ההצעות  היא 5 לכל גולש .
10.3. ההצעות  הזוכות והמשתתפות תתפרסמנה באתר כשהן כוללות את ראשי התיבות של השם הפרטי ושם המשפחה של נותן ההצעה. הגולש  נותן את הסכמתו מראש  ,להציג במכירה את הפרטים הללו.
10.4. ההצעות תתעדכנה כל עוד המכירה פתוחה. ניתן לעלות את סכום המכירה על ידי מתן הצעות נוספות ללא צורך ברישום מחדש.
10.5. ההחלטה לגבי הזוכים במכירה לאחר סגירתה תעשה על פי הרישום במחשבי החברה. רישומים אלה   ייוותרו חסויים  באתר ולא יוצגו  בשום מקרה  אך מצד שני יהוו  ראיה מכרעת לנכונותם.
10.6   לאחר קביעת הזוכים, תישלח לזוכים הודעה על זכייתם לכתובת הדואר האלקטרוני (הכתובת שמסר המשתתף בעת רישומו) הודעת הדואר האלקטרוני הנ''ל מהווה תנאי לזכייה במכירה. כמו – כן לזוכה תופיע הודעת זכייה ב''חשבון שלי'' של הלקוח. תנאי מוקדם לתוקף זכייתו של משתתף במכירה פומבית אישית  הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגבייה  בפועל . כאמור , בכל מקרה בו מחיר המכירה לא יגיע למחיר המינימום שנקבע באופן מוסתר  על ידי האתר לא תמומש המכירה והיא תבוטל לגמרי .
10.7. אין החברה או המוכרים נושאים באחריות לקבלת הודעת הזכייה בכתובת הדואר האלקטרוני של הזוכה במידה וכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו שגויה ו/או תא הדואר אינו מקבל הודעות מכל סיבה שהיא.
10.8. היה והצעתך זכתה במכירה הפומבית אישית , יחויב כרטיס האשראי שלך על ידי המוכר בסכום הצעתך לרבות דמי המשלוח.
10.9 .החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבטל מכירה פומבית אישית כלשהי, באם יתברר לה שחלה תקלה בתקשורת או כל תקלה אחרת כלשהי שמנעה ממשתתפים במכירה הפומבית את היכולת להתחרות במכירה הפומבית האישית  באופן תקין, או שמנעה מהנהלת האתר לנהל את המכירה כפי שתכננה.
10.10 .  מכירה זו מיועדת לצרכן פרטי בלבד ולא  לבעלי חנויות   או  חברות מתחרות. להלן "רוכש אסור" .  האמור תקף גם במידה וההשתתפות  תיעשה באמצעות חברות  צד שלישי  או שהנהלת האתר  תסיק  כי משובר בחברות  או יחידים  שנשלחו   באופן מוסתר על ידי  רוכשים אסורים .

11) "מכירות קבוצתיות" – הינן מכירות רגילות של מוצרים אשר כמות המינימום (הקטנה) תוגבל כתנאי וכמו כן כמות המקסימום של המוצרים תוגבל גם כן , כל זה אלא החליט הספק באתר להסיר מגבלה של כמות מינימום או כמות מקסימום ולשיקול דעתו הבלעדית של הספק ואו האתר בלבד.

12) "x-price" - "בקרוב" הינן מכירות חדשניות שמגבילות כמות מינימאלית של רוכשים ובפרק זמן מוגדר מראש. בתום כל סגירת x של 10 משתתפים או יותר ולאחר קבלת כל אישורי התשלום של הגולשים המשתתפים תיערך הגרלה בין המשתתפים שתזכה את אחד מהמשתתפים או כולם בפרס או בהנחה . תנאים אלו ישתנו ושיוגדרו מראש לייד כל x-price של מכירה שם יוכל המשתתף לקבל את פרטי המבצע "x' שהוא מחליט להשתתף אם לאו לרבות התנאים ואו ההטבות לזוכים או זוכה יחיד והכול לפי העניין .

13) "מכירות רגילות" -מכירות של מוצרים המופיעות באתר עם מחיר ותנאים .
13.1)  "מכירות מיוחדות" מכירות מיוחדות יסומנו באתר כמכירה מבודלת ומיוחדת . מכירות אלו מוגבלות בכמה מקרים , כגון מבודלות בכמות , בזמן אספקה ,  ביכולת החזרה  או אפשרות לביטולי עיסקאות וכיוצ"ב וכל זאת ובכפוף לחוקי הגנת הצרכן וכל דין.

רכישות באתר:

14) בכל כניסה למוצר באתר ובכל סוג של מכירה יש לבצע הרשמה אלא הלקוח מוגדר כלקוח רשום.

15) הלקוח יבצע את השתתפות במכרז או רכישה בכל מכירה כזו או אחרת לא לפני שהוא מקבל על עצמו את תנאי הרכישה באתר. האתר והגולש מצהירים שהשתתפות במכרז כמוהם כמו רכישה עם כל המשתמע בה .

16) לאחר ביצוע רכישה או זכייה שהושלמה ברכישה יקבל הגולש אישור לגבי זכייתו. האתר יפנה לגולש ביום או באחד מימי העבודה שיבואו לאחריו על מנת לתאם את אספקת המוצר .

17) ) רכישות יתבצעו רק בפועל על ידי אישור כרטיס האשראי .

18) מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.

19) כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ואשר אישור של חברת כרטיסי האשראי תסורב תהווה ראיה לביטול עיסקה מבחינת האתר . הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי .

20) לתשומת לב, כפי שמפורט בפרק "ביטול עסקה" , במקרה של ביטול עסקה או מכרז יהא רשאי האתר לחייב את הרוכש בתשלום "דמי ביטול" של עד 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. דמי ביטול יגבו רק במקרה של ביטול עסקה שהיא לא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי.

ביטול עסקה על ידי הגולש :

21) ביטול עסקה מהווה כל שינוי של לקוח אשר ביצע פעולה של רכישה או השתתפות במכרז ולמעשה ביצע פעולת רכישה או הזמנה באתר . כל זאת מרגע לחץ הגולש על לחצן "אישור מכירה" שם ולמעשה אישר לגולש את הרכישה /הזמנה לפי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.

22) הלקוח (הגולש) רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).

23) ניתן לבטל רכישה מיום ביצוע העסקה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר מביניהם. הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל מחלקת שירות של האתר או לספק המוצר.

24) לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים המוגנים בזכויות יוצרים אשר נפתחו, מוצרים שהוכנו/הותאמו במיוחד לרוכש בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי הרוכש להכינם מראש (דבר שגרם לאתר לפתוח את המוצר ואו להטעין אותו וכדומה).

25) ביטול עסקה יתאפשר במקרה של או עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המפרט שפורסם והמוצר שסופק יתבצע הביטול ללא חיוב דמי ביטול.

26) לגולש או ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או מוצרים באתר בפועל . הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ואו במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים .

27) אם סופק המוצר ללקוח , חלה חובת החזרת המוצר באופן פיסי אל משרדי האתר הראשיים ועל חשבון הלקוח. עפ"י חוק הגנת הצרכן ביטול עסקה לא מותנה בהשבת המוצר האריזתו המקורית, החוק מקנה לעסק סמכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה משמעותית במצבו.המוצר צריך להיות שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלי שנעשה בו שימוש. היה והמוצר יישלח  לאתר באמצעות שליח , אזי שכל האחריות לגבי הגעת המוצר תהא על הגולש בלבד.


ביטול עסקה על ידי האתר :

28) האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:

28.1) במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת המוצר , בפרטיו , מחיר או כל פרט בפרסום המוצר .

28.2) האתר לפי שיקול דעתו  הבלעדית ,זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר .

28.3) במקרה בו האתר או הנהלת האתר ואו מחלקות ביטחון של האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים .

28.4) סכום זכייה של רוכש נמצא כסכום שלא הוגדר במערכות האתר כסכום מוסכם ואו סכום שהאתר יסכים למכור לגולש אם במכירה רגילה ואם בזכייה במכרז וקופון. האתר מתחייב להשתמש בזכות זו רק במקרים קיצוניים ולא בכל מצב.

אספקת מוצרים ודמי טיפול ,משלוח וביטוח :

29) המוצרים יסופקו לגולש בזמן ובמחיר שמוגדר ליד כל מוצר ומוצר בתוך דף המוצר. לגולש תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמאי ולא לשם דמי משלוח וזאת בתיאום מראש ולפי הנחיות האתר בלבד.  זמן אספקה הינו  על  פי ימי עבודה שאינם כוללים  ימי שישי ושבת וחגי ישראל .

30) מוצרים אשר ניתן יהיה לבקש "איסוף עצמאי ללקוח " יסומנו כבר באופציית הרכישה ומראש. היה ולקוח גולש ירצה לשנות את איסוף או קבלת המוצר יוכל לעשות זאת דרך שירות הלקוחות באתר. האמור מותנה בהסכמת האתר בלבד .
31) "איסוף עצמי" - מוגדר מראש במקום אותו יגדיר האתר לפי מיקום , מקום וכתובת ולכל מוצר ומוצר . ליד כל מוצר ולכל ספק שונה של מוצרים באתר . המסירה ללקוח תהא לפי הגדרת הספק באתר ובשעות ובימים המוגדרים בלבד.

32) מוצרים שיוזמנו במשלוח רגיל ישולחו על ידי חברת שילוח מטעם הספק באתר לביתו של הגולש או הלקוח . אם חברת משלוח מטעם הספק איננה יכולה להגיע לכתובת מסוימת או ישוב מרוחק אליו חברת השילוח איננה מגיעה אזי שהשילוח יבוטל . הגולש יקבל הודעה מהאתר ויגדיר כיצד יבקש לקבל את המוצר . האמור מתייחס לישובים מרוחקים או לישובים קהילתיים או קיבוצים שם אין כתובת ברורה וספציפית ידועה מראש . במקרה זה  תבוטל העיסקה והלקוח יקבל את הזיכוי  והתשלום אם בוצע חזרה וללא כל  דמי ביטול או קנס .

33) אספקת מוצר לבית הלקוח תגיע באריזה סגורה שעברה ביקורות מוקדמות לגבי תכולתה וטיב וכמות המוצרים שבתוכה. במקרה בו לקוח יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה , התלונה על כך חייבת להגיע באופן מיידי להנהלת האתר שזו תפעל לאיתור הבעיה.

34) אריזת המוצר ואישור קבלת המוצר- היה וחבילה נמסרת מגיעה ללקוח רוכש או לגולש אזי שבמקרה של אי הסכמה לגבי תכולת חבילה ללקוח , בין האתר לרוכש , מסכימים הצדדים כי תיעוד האתר לגבי התכולה (תיעוד מצולם של כל אריזת חבילה מלאה לרבות סגירתה קיים אצל האתר ) יהווה ראיה לקבלת המוצר ותכולת החבילה במלואה.

35) חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר . היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה , אזי שהרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת להנהלת האתר כדי שזו תקבל החלטה ותייתר ללקוח לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה.

חוקי כרטיסי אשראי והצהרות משפטיות:

36) הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" או "רכישה טלפונית" ואו "עסקת אינרטנט" .

37) רוכש שיבצע "הכחשת עסקה" בפניה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי . במידה והאתר יוכיח כי כן קיבל את העסקה ואת המוצר לכתובת אותה ביקש לקבל ההזמנה ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו שלא בתום לב , אזי שבמקרה כזה יהיה האתר או מי מטעמו ראשי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק.

38) במידה ומוצר התקבל בפועל אצל רוכש אלא זה פנה לחברת כרטיסי אשראי בטוענה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שתבוטל מכל סיבה על ידי לקוח או גולש לא תהווה הסכמה של האתר לביטול זה ותאפשר לאתר לדרוש ולתבוע את כספו באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר ללקוח או הגולש יהפוך לשטר חוב של הלקוח כלפי האתר .
39) האתר אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית ובכל מקרה אינו מתחייב
כי הקישורית (LINK) תוביל את הגולש לדף אינטרנט פעיל.

40) האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש.

41) רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

הגדרות מוצרים וסוגים:

42) "מוצר מחודש" הוא מוצר שאינו חדש באריזתו המקורית .מוצר זה מסומן על פי חוק באנגלית REFURBISH או "מוחדש".

43) "מוצר משומש" מוצר שעבר שימוש בפרק זמן אצל לקוח או לקוחות אחרים .

44) "מוצר חדש" כהגדרתו הוא מוצר חדש לחלוטין המגיע עם אריזה חדשה ושאיננה מסומנת  בסימן "מחודש".

אחריות מוצר:

45) המוצרים המופעים באתר זוכים לאחריות לפי תנאי תעודת האחריות המצורפת לכל מוצר ומוצר .

46) כלל המוצרים למעט מוצר שיצוין אחרת נהנים מתקופת אחריות של שנה מלאה מיום הרכישה . מובהר כי מוצרים אלו אינם מהווים הארכת אחריות אוטומטיים . רק מוצר שזכה להארכת זמן אחריות במערכת האתר ולאחר קבלת תנאי הארכת אחריות , יזכה את הלקוח באחריות מוארכת זו. תנאי האחריות המורחבת יהיו שונים מתנאי האחריות של תעודת האחריות הרגילה והמלאה . תנאים אלו יצורפו במסמך נפרד ללקוח לפי דרישה.

47) במקרה של ויכוח בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר ולאחר שימוש בתקופת האחריות מסכימים הצדדים מראש כי בכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית אזי שבמקרה כזו סכום התביעה כלפי האתר לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל ותקין על כפי ערכו ביום התביעה.

48) "מוצר תקול בתקופת אחריות" - הוא מוצר אשר התקלקל בתקלה שקרתה במערכות המוצר ובשל כך איכות המוצר או השימוש במוצר הוגבלו או נמנעו. מוצר זה מחייב תיקון באחריות של האתר וללא כל תשלום של הגולש /לקוח וזאת לאחר שמסר והחזיר את המוצר ממעבדות החברה.

49) "מוצר ניזוק בתקופת אחריות" - מוצר שפעולתו הפסיקה בעקבות תקלה תאונתית או נפילה , לחות , רטיבות ,חיבור חיצוני שגוי וזאת לשיקול דעתה הבלעדי של האתר או גם אם לאחר שנפתח במעבדות החברה והתקלה התגלתה שלא במעמד מסירת המוצר לתיקון. במצב זה המוצר יתוקן (ככל שיתאפשר) על חשבון הלקוח . במקרה של ויכוח בין הצדדים לעניין זה מוסכם בין הצדדים שהוויכוח יצומצם לגובה דמי התיקון שיידרש הלקוח לשלם .

התחייבות הגולש:

50) הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.

51) הגולש מאשר מראש כי מעצם פנייתו אל האתר בכל אמצעי פניה אלקטרוני או דרך כל אמצעי תקשורת הקשור לאתר  הוא מסכים לקבל דברי דואר ומסרים אלקטרוניים מאת האתר ויהיה מושתק מלטעון אחרת .  הגולש שומר לעצמו את הזכות להסיר את עצמו מכל רשימת תפוצה השייכת לאתר במידה ויבקש זאת .

סודיות ואבטחת מידע

52) האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר .

53) האתר ,תכניו , פרטי הלקוחות , מידע עיסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר ומוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות . האתר מאובטח בטכנולוגית SSL 128 BIT . ישנה הפרדה מוחלטת בין שרתי האתר ובין שרתי מסדי הנתונים עליו שמורים נתוני הלקוחות. נתוני כרטיסי האשראי עורבלו באמצעות צופן יחודי ובלעדי כך שאין יכולת ממשית למי שאינו מורשה לאסוף נתונים מבסיס הנתונים של האתר.

מדיניות הגנת פרטיות. למידע על מדיניות הגנת פרטיות לחץ כאן


כללי

54) באתר מוצגים מוצרים מסוגים שונים  עם מפרטים שונים. ישנם מקרים בהם תתגלה טעות במפרט מוצר , או הגדרתו או תמונתו או  התאמת התמונה או כל טעות אחרת . התחייבות האתר היא למוצר כפי שנרשם בכותרת המוצר ולא  לכל מצגת אחרת שהוצגה אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה .
הגולש מוותר מראש  על כל טענה בנוגע לסעיף זה .


סמכות עניינית לשיפוט:

55) בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין תקנון זה , הסמכות המשפטית תהא בבית המשפט המוסמך בירושלים,תל אביב,באר שבע,חיפה בלבד.

56) בכל מקרה בו לקוח יתבע את האתר אזי שגם אם לאתר ישנם סניפים במקומות נוספים בארץ מסכים מראש הגולש או הלקוח כי התביעה ואו הדיון יהיו בערים ירושלים,תל אביב,באר שבע,חיפה בלבד.

57) היה והלקוח יבחר לתבוע את האתר ובשל כך יבחר לתבוע נתבע נוסף שאינו בערים ירושלים,תל אביב,באר שבע,חיפה ולצרפו לתביעה אזי שגם במקרה כזה מסכים הלקוח/הגולש  לכך שהתביעה תידון בערים ירושלים,תל אביב,באר שבע,חיפה בלבד.
58) הצדדים מסכימים ומגדירים מראש  שהאתר מסר את  המוצר ללקוח ממחסני האתר בעיר ירושלים . כמו כן מוסכם  מראש כי  במידה  והמוצר נשלח לבית הלקוח על ידי חברת שליחים אם בתשלום דמי משלוח ואו  בתשלום משלוח בשיעור אפס יחשב הדבר  כמשלוח שנמסר ללקוח לבקשתו  לחברת המשלוחים בירושלים .